منوی ویژه

منوی ویژه


بره بوقلمون

ران گوسفند

بیف استراگانف

رولت گوشت مخصوص ابر طلایی

کتلت گوشت مخصوص ابر طلایی

پلو بلغاری

مرغ درسته

ته چین

کباب بختیاری

جوجه کباب زعفرانی

خوراک زبان

خوراک ماهی